شرکت ها و بنگاه های طرف قرارداد با الای کمپانی را می توانید در زیر مشاهده کنید .

  • yilmazlarinsaat
  • seleksan
  • nef
  • siyah
  • kurtsafir
  • kozapark
  • komsu
  • goldcityproperty
  • folkart
  • elitegroup

آخرین خبرها