اکثر کسانی که قصد دریافت اقامت تحصیلی ترکیه را دارند تا حدودی با آزمون تومر و مدرک آن برای ادامه تحصیل در ترکیه آشنایی دارند.

برای گرفتن این نوع اقامت یعنی اقامت تحصیلی در ترکیه باید ابتدا درآزمون تومر شرکت کرده و مدرک تومر را اخذ کنند .

شما با دریافت مدرک تومر، بعد از پذیرش در یکی از دانشگاه های ترکیه در زمانی کمتر از ۳ ماه می توانند اقامت دانشجویی دریافت کنید. البته لازم به ذکر است گرفتن پذیرش از موسسات آموزشی در کشورترکیه نیز ملاکی برای اعطای این نوع اقامت دانشجویی در ترکیه خواهد بود.

این روش اخذ اقامت برای کسانی که قصد دریافت اقامت در ترکیه به صورت قطعی را دارند توصیه می شود .


کارشناسان آماده ارائه مشاوره به شما هستند. درصورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید